لایک شد
شما قبلا لایک کرده اید

چشم انداز

شرکت PEDEX در افق چشم انداز:

شركتي پويا، کارآمد و ارزش‌آفرين، داراي جايگاهي برتر در صنعت حفاري و اكتشافِ ايران، با اتكاء به فن‌آوري نوين، مديريت مبتنی بر تجربه و دانش، و سرمايه انساني متخصص خواهد بود.

 

مأموريت

ارائه کلیه خدمات صنعت حفاری و اکتشاف با بالاترین استانداردها، کیفیت،  سازگار با محیط زیست و مطابق با نیاز مشتریان، با اتکا به فن آوری مناسب و برخورداری از سرمایه انسانی متخصص و کارآمد در راستای ارزش آفرینی برای ذینفعان.