لایک شد
شما قبلا لایک کرده اید

خط مشي ايمني، بهداشت و محيط زيست

شركت حفاري و اكتشاف انرژي گستر پارس PEDEX در راستاي نيل به اهداف پيش بيني شده در عرصه صنعت نفت اميدوار است با استفاده از فرصت هاي بازار به عنوان يكي از اولين شركت هاي حفاري در بخش خصوصي بتواند در طراحي الگوي حركت اقتصاد ملي جايگاه مناسبي را در برنامه جاري توسعه كشور بدست آورد، بنابرين در حيطه فعاليت پيمانكاري تخصصي با رعايت اصول بهداشت، ايمني و محيط زيست به همراه جلب رضايت كارفرمايان و اهتمام به توسعه پايدار، موازين ذيل را هدف گذاري و سرلوحه فعاليت هاي خود قرار مي دهد.

·        صيانت از نيروي انساني، حفظ و ارتقاء سلامت جسمي و رواني ،كاهش حوادث ناشي ازكار و عوارض شغلي

·        حفاظت از محيط زيست و كاهش اثرات سوء زيست محيطي توسط فعاليت هاي شركت

·        ارتقاء فرهنگ بهداشت ، ایمنی و محیط زیست و ایجاد فضای ارتباطی باز و سازنده بین مدیریت، کارکنان و ذینفعان

·        شناسایی نیازهای واقعی، نقاط ضعف و قدرت شرکت های طرف قرارداد    (عارضه یابی) و ارائه راه حل در چارچوب قراردادها

·        شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و عوامل بالقوه آسیب‏رسان بهداشتي، ايمنی و زیست محیطی و جلوگيري از بروز حوادث در كليه مراحل فعاليت هاي شركت

·        استفاده از پرسنل متخصص و مجرب و تلاش جهت ارتقاء سطح دانش فني، تحقيق و توسعه، مهارت و توان نيروي انساني از طريق آموزش مستمر و اثربخش

·        الزام نمودن پیمانکاران به مدیریت مسائل HSE مطابق خط مشی شرکت

شركت PEDEX  با گنجاندن اهداف فوق در برنامه ریزی های کلان خود و تعهد به بهبود مستمر و تبعيت از قوانين و مقررات مربوطه و همچنين الزامات ديگري كه شركت تقبل كرده است را با استقرار موثر و یکپارچه خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست تضمین خواهد كرد و كليه پرسنل شاغل در شركت جهت نيل به اين مهم ملزم به تلاش، هماهنگي و همكاري گروهي مي باشند.