لایک شد
شما قبلا لایک کرده اید

شرکت PEDEX در راستای تحقق چشم انداز و مأموریت خود، اهداف ذیل را سرلوحه كار خود قرار داده است:

•      بهبود مستمر کیفیت خدمات و ارتقاء بهره‌وري

•      بهبود ساختار مالی شرکت

•      بهبود و ارتقاء شهرت تجاری

•      ورود به بازار حفاری دریایی

•      رعايت كامل اصول محيط زيست، ايمني و بهداشت

•      جلب رضايت ذینفعان